Sözleşmeli Personel Başvuruları Hakkında

06.10.2019 - 14:40

Güncelleme : 06.10.2019 - 14:40

Sözleşmeli çalışma işin geçici olduğu anlamına gelmektedir. Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak geçici işlerde çalıştırılacak personeldir. Kamu da çalıştırılacak eleman alımı için öncelikle kurumun teklif sunması gerekmektedir. Teklif hakkında Personel Daire Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığının da onayı alınarak personel alımı gerçekleşir.

Başvuru İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?

Başvuru şartları genel şartlar ve özel şartlar olmak üzere iki aşamadadır. Şartlar sözleşmeli personel alımı yapacak olan kuruma göre değişiklik gösterebilir.

T.C. vatandaşı olmak gereklidir. Belirlenen yaş şartlarını taşıyor olunmalıdır. İsteniyorsa KPSS sınavında yeterli puanı almak ve eğitim düzeyi ile alakalı şartları taşımak gereklidir. Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmama şartı aranmaktadır. Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan ceza almamış olmak gerekmektedir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olanlar başvurularına katılamamaktadır.

Hangi Evraklar Gereklidir?
,
Öncelikle sözleşmeli personel alımı yapacak kurumdan başvuru formu temin edilmelidir. Başvuru esnasında kimlik belgesi ile birlikte fotokopisi de bulundurulmalıdır. Uygun bir öz geçmiş yazısı hazırlanarak belgelere eklenmelidir.

Fotoğraf, diploma, sabıka kaydı ve sağlık raporu sözleşmeli personel alımı başvurularında hazır bulundurulmalıdır. Erkek adaylar ek olarak askerlik ilişi yoktur belgesi hazırlamalıdır.

Sözleşme Süresi ve Ücretler

Sözleşmenin süresi bir mali yılı içerir. Bir sonraki yıl aynı iş için personel gerekli ise sözleşme yenilenebilir. Gerek kalmamışsa feshedilerek iş sonlandırılır. Sözleşmeli çalışan ücretleri eğitim durumu, yapılacak iş gibi bazı kriterlere göre farklılık göstermektedir. Yurt dışı ve yurt içi görevler için ücret tavan fiyatları farklı olarak belirlenmektedir.

Kadrolu ve Sözleşmeli Çalışan Arasında Fark Var mıdır?

Sözleşmeli personele tanınan haklar biraz daha kısıtlamalı şekildedir. Sözleşmeli personelin yükselme sınavına katılamazlar. Yıllık izin hakları aynı takvim yılında kullanılmalıdır, başka bir takvim yılına devredilemez. Tayin durumunda harcırah hakkı bulunmamaktadır. Vefat izini kadrolu çalışan için 7 gün, sözleşmeli çalışan için 3 gündür. Kadrolu personel doğum izninde ücretsiz hakkı 2 yıl iken, sözleşmeli personel de 1 yıldır. Görev sırasında herhangi bir yurt dışı eğitime katılma hakkı bulunmamaktadır.

Kurumların başvuru süresi ve başvuru şekline dikkat edilmelidir. Bazı kurumlar online başvuru kabul ederken bazı kurumlar şahsen başvuru ile alım yapmaktadır.