Kamu Kurumlarına Personel Alımı

06.10.2019 - 14:36

Güncelleme : 06.10.2019 - 14:36

Kamu kurum ve kuruluşlarına ÖSYM tarafından yılda birkaç defa yapılan merkezi atamalar dışında; kadrolu memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi, geçici işçi gibi personel alımı yapılmaktadır. Farklı kamu kurumlarının personel ihtiyaçlarının giderilmesi için, devlet personel başkalığı tarafından yayımlanan ilanlar ile ilgililere duyurular yapılmaktadır. Belli süreli veya süresiz olarak yapılan personel alımlarında; belirtilen süre boyunca kişilerin sözleşmeleri yenilenmektedir.

Personel Alımı Şartları Nelerdir?

Kadrolu memur ve sözleşmeli personel alımlarında geçerli olan; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, askerlik ile ilişiği olmamak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kasıtlı işlenen bir suç dolayısı ile bir yıl ve üzeri hapis cezası almış olmamak, istenilen öğrenim seviyesinde olmak gibi genel şartlar personel alımı için de geçerlidir.

Ayrıca kurumların isteği doğrultusunda özel şartlar da aranıyor olabilir. Bunlar; KPSS’den belli bir puan üzerinde almış olmak, yabancı dil sınavından en az belirtilen puanı almak, spesifik bir konuda uzmanlık bulunması, bazı programları biliyor olmak gibi özellikler olabilir. Devlet Personel Başkanlığı sıklıkla; kurumların ihtiyaçları doğrultusunda personel alımı için ilanlar yayımlamaktadır. Bu ilanlar takip edilerek başvuru koşulları yerine getirildiği taktirde belirtilen zaman kadar başvuru yapılabilmektedir.

Genellikle; alımı yapılacak personel sayısının birkaç katı aday başvurusu alınmaktadır. KPSS puanına göre; en yüksek puanlı adaylar sayıya göre belirlenip ilan edilmektedir. Sonrasında mülakat sürecinde başarılı olan kişiler arasından en yüksek mülakat puanına sahip olanlar işe alınmaktadır.

KPSS Puanı Şartı Aranmayan Personel Alımları

Özellikle bilişim, arge pozisyonlarına veya teknik bilgi gerektiren pozisyonlara alımlar yapılırken; KPSS puanından ziyade kişinin donanımı ve iş tecrübesi gibi nitelikleri değerlendirilmektedir. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarına personel veya işçi alımı yapılırken özel olarak KPSS şartı aranmamaktadır. Kpss şartı aranmayan personel alımları da devlet personel başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda yer almaktadır. Personellerin işe alımının gerçekleşmesi için güvenlik soruşturmalarının olumlu olması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması Nedir?

Kadrolu memur, sözleşmeli personel ve işçi alımlarında; işe alım süreçlerini başarı ile tamamlamış personeller için güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Personel ile sözleşme imzalanmadan önce veya ataması yapılmadan önce gerçekleştirilen güvenlik soruşturması ile; kişinin terör örgütleri ile bağlantısının olup olmadığı araştırılmaktadır. Kurumlara göre güvenlik soruşturması süresi değişkenlik göstermekle birlikte, bazı kurumlarda birkaç haftada sonuçlanırken; bazı kurumlarda ise altı aya kadar sürmektedir.