Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Memur Alımı

06.10.2019 - 14:40

Güncelleme : 06.10.2019 - 14:40

Türkiye ‘de memurlar; kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca öğretmen, mühendis, doktor gibi özel nitelikli personeller de memur olarak nitelendirilir. Memurların hizmet şartları, nitelikleri, atanma, görevde yükselme, ödev, hak ve sorumluluklar ile özlük işleri süreçleri  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yürütülmektedir. Kadrolu memurlar için sözleşmeli ve geçici personeller için geçerli olan kanunda; sözleşmeli personel ve geçici personel için özel hükümler yer alabilmektedir.

Ortaokul, lise ve üniversite mezunu bireylerin bir çoğunun hedefi memur olmaktır. Kamu kurumunda devlet güvencesi ile çalışıyor olmak; özel sektördeki çoğu görev ve maaş koşullarına göre çok daha iyidir. Memur alımı için ise; Devlet Memurları Kanunda yer aldığı üzere bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Memur Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Memur olmak için; özel memuriyetler dışında hususi bir nitelik belirtilmediyse, gerekli şartlardan ilki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Eskiden memur olma yaşı için üst sınır 35 olarak belirlenmişti. Güncel mevzuata göre memur olma yaşı için bir üst sınır bulunmamaktadır. Alt sınır olarak ise; 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Bir meslek veya sanat okulu mezunları için istisnai olarak 15 yaşını dolmuş olmak yeterlidir.

Memur alımı için gerekli öğrenim derecesi ise ortaokul mezunu olmaktır. Görevde yükselme veya unvan değişiklikleri için ise; yüksek okul mezuniyeti veya yabancı dil bilgisi gibi özel şartlar istenebilir. Kişinin görevini yapmasına engel olacak bir akıl sağlığının bulunmaması ve askerlik ile ilişiği olmamak da memur olma şartlarındandır.

Hapis Cezası Almış Olmak Memur Olmaya Engel Midir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer aldığı üzere; kasıtlı olarak işlenen suçlarda bir yıl ve üzeri hapis cezası alanlar memur olamamaktadır.

Memur Olmak İçin Kpss’ye Girmek Şart Mıdır?

Kamu personel seçme sınavı (KPSS), özel nitelikli memur alımı dışındaki memuriyetler için 2 yılda bir yapılmaktadır. Ortaokul, lise ve önlisans mezunlarının girdiği sınav ile lisans mezunlarının girdiği sınav ayrı tarihte yapılmakta ve farklı sorulardan oluşmaktadır. Sözleşmeli ve kadrolu personel alımlarında genel olarak memur olmak için Kpss şartı aranmaktadır. Bazı özel memuriyetler ve sözleşmeli personeller için Kpss şartının olmadığı ilanlar da yayınlanmaktadır.